De geschiedenis

Religieuzen in Nederland hebben een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit van onze samenleving. In tijden van grote armoede richtten zusters, broeders (of fraters) en paters talloze scholen, ziekenhuizen, buurthuizen, welzijnsinstellingen en ook verenigingen in ons land op. Velen van hen wijdden er hun hele leven aan.

Voor wie kwetsbaar is

Ook vandaag zijn er, ondanks onze welvaart, nog veel mensen die het niet op hun eentje redden. En gelukkig zijn er ook vandaag nog veel mensen die zich inzetten voor wie klein en kwetsbaar is: voor kinderen, zieken, bejaarden, vreemdelingen, vluchtelingen, vrouwen in achterstandssituaties, verslaafden, daklozen, gehandicapten, gevangenen. Meestal zijn het echter geen religieuzen meer, want die zijn in Nederland sterk vergrijsd.

Licht in de wereld

Religieuzen werden en worden geïnspireerd door Jezus Christus, die ons uitnodigt om licht in de wereld te brengen, vooral waar het donker is. Nog steeds dragen religieuzen bij aan een betere wereld. Niet meer door zelf nieuwe projecten te beginnen, maar door anderen financieel te ondersteunen. Die anderen zijn als het ware hun 'opvolgers' - misschien niet vanuit hetzelfde geloof, maar wel vanuit eenzelfde betrokkenheid bij mensen, en een gedeeld verlangen naar een wereld van vrede en recht voor iedereen.